Κάντε Εγγραφή
Εγγραφείτε στο planetGR , σας περιμένουν οι φίλοι σας.  

Ανάπτυξη

Ως προγραμματιστής μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές και να τις προσθέστε στο planetGR, αξιοποιώντας την υπάρχουσα βάση χρηστών. Εσείς θα φιλοξενήσετε την εφαρμογή, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι σε πλήρη έλεγχο των προδιαγραφών του διακομιστή σας.

Η δημιουργία μιας εφαρμογής

Για να αλληλεπιδράσετε με το planetGR η εφαρμογή σας μπορεί να εκδίδει κλήσεις στο API μας και μετά την αίτηση να λαμβάνει πληροφορίες.

Όταν προσθέσετε μιά εφαρμογή σας παρέχουμε με ένα APP ID.

Αίτημα Token

Κάθε φορά που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το API μας πρέπει πρώτα να ζητήσετε ένα Token. Για να ζητήσετε ένα Token χρειάζεστε ένα μοναδικό κλειδί που θα σας στείλουμε, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται to APP σας από ένα iframe στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε περάσει αυτό μαζί ως $_GET ['key'].
Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορείτε να ζητήσετε ένα Token:
http://planetgr.com/token.php?key=$_GET['key']
Αν είναι επιτυχής, θα πάρετε μια απάντηση JSON όπως:
Object
(
    [token] => LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUc4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEWGdBd1d3SlVBdHFZdmVWOXFEdDd6NFhXTXYzS3VZM2JyWXpUKzR0VgpBbERrN1dQWjhqRVpoVzBNWjE1Z3lHdGNlNm5ueFRNenp4SXpHM29BRVIzc0JVRCtYdStHb21JeVV4UE1RN1NtCkVPdFg0ZTNwekp6R081cUxBZ01CQUFFPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
)

Αποστολή Αίτησης

Τώρα που έχετε ένα έγκυρο token μπορείτε να κάνετε αίτηση στο διακομιστή μας. Με κάθε αίτηση θα πρέπει να περάσει το token που δημιουργήσαμε για σας.
Για παράδειγμα μία κλήση API θα μοιάζει με:
http://planetgr.com/api.php?token=#{TOKEN}&method=#{METHOD_NAME}

Κατανόηση απάντησης API

Για τις μεθόδους που θα μπορούσαν να επιστρέψουν περισσότερα από ένα στοιχεία η απάντηση θα περιέχει μια ένδειξη του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και πόσες σελίδες υπάρχουν. Επιστρέφουμε από προεπιλογή 10 στοιχεία το περισσότεροι, προκειμένου να πάρετε τα επόμενα 10 στοιχεία θα πρέπει να περάσει το param "page=2".

Στα αριστερά θα βρείτε μια λίστα με τις ενότητες που εφαρμόζουν μεθόδους API. Κάντε κλικ στη μονάδα και θα δείτε μια λίστα με τις μεθόδους που η αίτησή σας μπορεί να χρησιμοποιήσει. Για συντομία και σκοπούς μορφοποίησης δεν περιλαμβάνουν την πλήρη αίτηση εκεί, αλλά μόνο τα πιο κατάλληλα μέρη.

friend
getFriends
GET /api.php?method=friend.getFriends&user_id=#{USER_ID}
Λάβετε μια πλήρη λίστα των φίλων για ένα συγκεκριμένο χρήστη. Αν δεν περάσετε το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 1
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [user_id] => 7
                    [user_name] => jane-doe
                    [full_name] => Jane Doe
                    [joined] => 1314110027
                    [country_iso] => US
                    [gender] => Female
                    [photo_50px] => http://planetgr.com/file/pic/user/7_50.jpg
                    [photo_50px_square] => http://planetgr.com/file/pic/user/7_50_square.jpg
                    [photo_120px] => http://planetgr.com/file/pic/user/7_120.jpg
                    [photo_original] => http://planetgr.com/file/pic/user/7.jpg
                    [profile_url] => http://planetgr.com/index.php?do=/jane-doe/
                )

        )

)
isFriend
GET /api.php?method=friend.isFriend&user_id=#{USER_ID}&friend_user_id=#{FRIEND_USER_ID}
Ελέγχει αν 2 χρήστες είναι φίλοι ή όχι. Αν δεν περάσει το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [is_friend] => 1
        )

)
mail
getNewCount
GET /api.php?method=mail.getNewCount&user_id=#{USER_ID}
Αποκτήστε το συνολικό αριθμό μηνυμάτων. Αν δεν περάσει το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => 1
)
notification
getNewCount
GET /api.php?method=notification.getNewCount&user_id=#{USER_ID}
Αποκτήστε το συνολικό αριθμό των κοινοποιήσεων που δεν ελέγχθηκαν. Αν δεν περάσει το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 5
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => 5
)
get
GET /api.php?method=notification.get&user_id=#{USER_ID}
Πάρτε όλες τις κοινοποιήσεις των χρηστών. Αν δεν περάσει το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [notification_id] => 3
                    [link] => http://planetgr.com/john-doe/comment-id_1/
                    [message] => Jane Doe commented on your wall
                    [icon] => http://planetgr.com/module/blog/static/image/default/default/activity.png
                )

        )

)
photo
addPhoto
POST /api.php?method=photo.addPhoto&photo=#{@FILE_PATH;TYPE=MIME_TYPE}&photo_name=#{BASE_FILE_NAME}
Uploads a photo on behalf of the user.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [original] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d.jpg
            [75px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_75.jpg
            [100px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_100.jpg
            [150px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_150.jpg
            [240px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_240.jpg
            [500px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_500.jpg
            [1024px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_1024.jpg
        )

)
getPhotos
GET /api.php?method=photo.getPhotos&user_id=#{USER_ID}
Πάρτε όλες τις φωτογραφίες για ένα χρήστη. Αν δεν περάσει το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 1
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [photo_100px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_100.jpg
                    [photo_240px] => http://planetgr.com/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_240.jpg
                    [photo_original] => http://planetgr.com/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.jpg
                )

        )

)
user
getUser
GET /api.php?method=user.getUser&user_id=#{USER_ID}
Πάρτε πληροφορίες για ένα χρήστη που βασίζεται στο ID# του χρήστη που περνάτε. Αν δεν περάσει το #{USER_ID} θα επιστρέψουμε πληροφορίες για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Απόκριση
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [user_id] => 1
            [user_name] => john-doe
            [joined] => 1314109907
            [gender] => Male
            [country_iso] => US
            [full_name] => John Doe
            [email] => john.doe@site.com
            [photo_50px] => http://planetgr.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_50.jpg
            [photo_50px_square] => http://planetgr.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_50_square.jpg
            [photo_120px] => http://planetgr.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_120.jpg
            [photo_original] => http://planetgr.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e.jpg
            [profile_url] => http://planetgr.com/index.php?do=/john-doe/
        )

)